عنوان : جدول رشته ها وهدایای مسابقات قرآن وعترت دانشجویان در سه بخش كتبی، شفاهی و هنری
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ 
ساعت : ۹:۳۸:۱۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

جدول رشته ها وهداياي مسابقات قرآن وعترت دانشجويان در سه بخش کتبی، شفاهی و هنری


جدول رشته ها وهداياي مسابقات قرآن وعترت دانشجويان(بخش كتبي)

 

عنوان رشته

نفرات برترواحد(برحسب هزارتومان )

نفرات برتركشوري (برحسب هزارتومان )

اول

دوم

سوم تا پنجم

اول

دوم

سوم

تفسيرقرآن كريم

400

350

300

800

700

600

زندگاني معصومين (ع)

400

350

300

800

700

600

حفظ وترجمه ادعيه وزيارات

400

350

300

800

700

600

نماز

400

350

300

800

700

600

ترجمه قرآن به زبان انگليسي

400

350

300

800

700

600

احكام خواهران

400

350

300

800

700

600

احكام برادران

400

350

300

800

700

600

زندگاني پيامبر(ص)

400

350

300

800

700

600

ترجمه قرآن كريم

400

350

300

800

700

600

نهج البلاغه

400

350

300

800

700

600

 

 جدول رشته ها وهداياي مسابقات قرآن وعترت دانشجويان(بخش شفاهي)

عنوان رشته

نفرات برترواحد

(برحسب هزارتومان )

نفرات برتراستان

(برحسب هزارتومان )

نفرات برتركشوري

(برحسب هزارتومان )

اول

دوم

سوم تا پنجم

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

حفظ جزء سي قرآن كريم

۱۵۰

۱۳۰

۱۲۰

300

250

200

400

350

300

حفظ قرآن كريم (۵جزء)

300

250

200

400

350

300

500

450

400

حفظ قرآن كريم (۱۰جزء)

400

350

300

500

450

400

800

700

600

حفظ قرآن كريم (۲۰جزء)

500

450

400

600

550

500

1200

1000

800

حفظ قرآن كريم (۳۰جزء)كل

600

550

500

700

650

600

1500

1200

1000

قرائت قرآن كريم (تحقيق)

400

350

300

500

450

400

800

700

600

قرائت قرآن كريم (ترتيل)

300

250

200

400

350

300

500

450

400

اذان ويژه برادران

200

150

100

300

250

200

انتخابي

تواشيح برادران

انتخابي

600

500

400

انتخابي

جدول رشته ها وهداياي منتخبان نهايي ومقدماتي جشنواره هنروادبيات ديني وپژوهشي قرآن وعترت دانشجويان

عنوان رشته

منتخبان نهائي(كارت هديه- به هزارتومان )

منتخبان مقدماتي (كارت هديه- به هزارتومان )

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

نرم افزار

1000

900

800

400

300

200

200

200

تحقيقات

800

700

600

300

200

150

150

150

پايان نامه

1000

900

800

400

300

200

200

200

نمايشنامه

600

500

400

250

200

150

150

150

داستان نويسي

600

500

400

250

200

150

150

150

شعر

500

400

300

250

200

150

150

150

عكس

۵۰۰

۴۰۰

۳۰۰

250

200

150

150

150

نقاشي

700

500

600

300

200

150

150

150

طراحي پوستر

700

600

500

300

200

150

150

150

سياه قلم

700

600

500

300

200

150

150

150

نگارگري (تذهيب)

800

700

600

300

200

150

150

150

نقاشي خط

800

700

600

300

200

150

150

150

نستعليق

800

700

600

300

200

150

150

150

نسخ

800

700

600

300

200

150

150

150

ثلث

800

700

600

300

200

150

150

150

شكسته نستعليق

800

700

600

300

200

150

150

150

قالي بافي

900

800

700

400

300

200

200

200

مشبك

900

800

700

400

300

200

200

200

فيلم كوتاه

900

800

700

400

300

200

200

200

پويانمايي

800

700

600

300

250

150

150

150

فيلم نامه

600

500

400

250

200

150

150

150

نماهنگ

600

500

400

250

200

150

150

150

معرق

900

800

700

300

200

150

150

150

منبت

900

800

700

400

300

200

200

200


امتيازات :

الف-انواع هداياي نقدي

ب-اضافه نمودن ۲نمره به يكي ازدروس عمومي معارف به شرط كسب ۵۰درصد امتياز درآزمون (افرادي كه اين ترم درس عمومي ندارند درترم بهمن وياترم تابستان مي توانند ازاين دونمره استفاده كنند).
ج-اهداء لوح سپاس به نفرات برگزيده          
توجه :

داوطلب درهربخش به جزء بخش هنروادبيات ديني مجاز به انتخاب فقط يك رشته مي باشد .

 

كتابهاي مسابقه بخش كتبي بسيار كم حجم و غني هستند و هزينه اي از شما دريافت نمي گردد و آزمون  به صورت چهار گزينه اي به همراه دو سوال تشريحي خواهند بود.

جهت دريافت كتاب مسابقه به دفتركانون قرآن وعترت واقع دانشکده برق ( همكف) مراجعه فرمائيد.


                                                              زمان برگزاري مسابقه كتبي :
 متعاقباً اعلام خواهد شد


                                               زمان برگزاري مسابقه شفاهي دانشجويان : متعاقباً اعلام خواهدشد.

     بازگشت                   
 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0