عنوان : جدول رشته ها وهدایای مسابقات قرآن وعترت اعضای هیئت علمی در سه بخش كتبی، شفاهی و هنری
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ 
ساعت : ۹:۴۶:۲۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

جدول رشته ها وهداياي مسابقات قرآن وعترت اعضاي هيئت علمی در سه بخش کتبی، شفاهی و هنری


جدول رشته ها وهداياي مسابقات قرآن وعترت اعضاي هيئت علمي (بخش كتبي)

عنوان رشته

نفرات برترواحد(برحسب هزارتومان )

نفرات برتركشور (برحسب هزارتومان )

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

احكام

400

350

300

800

700

600

نماز

400

350

300

800

700

600

سيره معصومين (ع)

400

350

300

800

700

600

جدول رشته ها وهداياي مسابقات قرآن وعترت اعضاي هيئت علمي (بخش شفاهي)

عنوان رشته

نفرات برترواحد

(برحسب هزارتومان )

نفرات برتراستان

(برحسب هزارتومان )

نفرات برتركشوري

(برحسب هزارتومان )

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

حفظ قرآن كريم (۵جزء)

300

250

200

400

350

300

500

450

400

حفظ قرآن كريم (۱۰جزء)

400

350

300

500

450

400

800

700

600

حفظ قرآن كريم (۲۰جزء)

500

450

400

600

550

500

1200

1000

800

حفظ كل قرآن كريم

600

550

500

700

650

600

1500

1200

1000

قرائت قرآن كريم (تحقيق)

400

350

300

500

450

400

800

700

600

قرائت قرآن كريم (ترتيل)

300

250

200

400

350

300

500

450

400

جدول رشته ها وهداياي منتخبان نهايي ومقدماتي جشنواره هنروادبيات ديني وپژوهشي قرآن وعترت اعضاي هيئت علمي

عنوان رشته

منتخبان نهائي (كارت هديه- به هزارتومان )

منتخبان مقدماتي (كارت هديه- به هزارتومان )

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

نمايشنامه

600

500

400

250

200

150

150

150

تحقيقات

1000

900

800

400

300

200

200

200

شعر

500

400

300

250

200

150

150

150

خط(ثلث)

800

700

600

300

200

150

150

150

خط نستعليق

800

700

600

300

200

150

150

150

طراحي پوستر

700

600

500

300

200

150

150

150

نقاشي

700

600

500

300

200

150

150

150

نگارگري/تذهيب

800

700

600

300

200

150

150

150

فيلم نامه نويسي

600

500

400

250

200

150

150

150

داستان نويسي

600

500

400

250

200

150

150

150

 


امتيازات :
*به كليه اساتيدي كه در اين مسابقه شركت كنند بر حسب شركت و امتياز كسب شده ، امتياز فرهنگي تعلق مي گيرد.

اهدا لوح سپاس به نفرات برگزيده
 

زمان برگزاري مسابقه كتبي :
متعاقباً اعلام خواهدشد

زمان برگزاري مسابقه شفاهي : متعاقباً اعلام خواهدشد

 

* كتابهاي بخش كتبي بسيار كم حجم و غني هستند و هزينه اي از شما دريافت نمي گردد و مسابقات كتبي به صورت چهار گزينه اي خواهند بود.

* دقت فرماييد شما در هر بخش( كتبي- شفاهي ) فقط مجاز به انتخاب يك رشته مي باشيد. همچنين عزيزاني كه هم كارمند هستند و هم استاد فقط در يك رده (كارمندان يا اساتيد ) مي توانند ثبت نام كنند.

 بازگشت                   
 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0