عنوان : اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1397-98 (شهریه)
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ 
ساعت : ۱۲:۴۰:۳۴

امتیاز :  ۱/۰۰ |  مجموع :  ۱

*********مهم*********
طبق بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی  میزان افزایش شهریه سال 97 دانشجویان به شرح زیر می باشد:
1- شهریه ثابت : بر اساس شهریه ی پایه ای که هر ورودی در سال 96 پرداخت کرده است، در سال تحصیلی 98-97 بدون افزایش شهریه در نظر گرفته می شود.
2- شهریه ی متغیر: برای دانشجویان ورودی 96 و ماقبل :
الف) دانشجویانی که در زمان مقرر نسبت به انتخاب واحد و تعیین تکلیف نیمسال جاری اقدام نمایند، نرخ افزایش 10 % اعمال می گردد.
ب) برای سایر دانشجویان که در زمان خارج از مقرر شده نسبت به انتخاب واحد و تعیین تکلیف نیمسال جاری اقدام نمایند، نرخ افزایش 12.5 % اعمال می گردد.

 

 بازگشت                   
 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0