چهارشنبه, 4 ارديبهشت 1398
عنوان : نكات مهم درخصوص انتخاب واحد نیمسال اول 98-97
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۳/۱۶ 
ساعت : ۸:۲۴:۲۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

نكات مهم درخصوص انتخاب واحد نيمسال اول  98-97

روزهاي يكشنبه ساعت 12ـ10 به عنوان ساعت فرهنگي در نظرگرفته شده است، لذا دانشجوياني كه تمايل به شركت دركلاس‌هاي فرهنگي را دارند به دفتر فرهنگ اسلامی مستقر در دانشكده زكريا  مراجعه نماييد. 

دانشجويان معلول و ناتوان جسمي كه به هر دليل قادر  به گذراندن درس  تربيت بدني و ورزش 1 به صورت عادي همانند ديگر دانشجويان نيستند می بایست درس تربيت بدني ويژه  و ورزش 1 ويژه را اخذ و تحت نظر استاد درس،  به روش ويژه و متناسب با توان جسمي خود اين درس را بگذرانند.

1ـ پس از اتمام مهلت انتخاب واحد و حذف و اضافه کلیه دانشجویان موظفند جهت مشخص شدن دروسی که حذف یا ادغام می‌گردند با مراجعه به سایت دانشگاه، تایید نهایی ثبت نام (پرینت انتخاب واحد) خود را دریافت نمایند. همچنین به پیام‌های موجود در فایل شخصی خود توجه فرمایند.

2ـ دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند و سنوات آنها به پایان رسیده است، در صورت عدم اخذ مجوز نظام وظیفه، مجاز به ثبت‌نام در نیمسال اول 98-97  نمی‌باشند. در صورت  اخذ مجوز از امور مشمولین و نظام وظیفه، مجوز ثبت‌نام صادر خواهد شد. در صورتی که بدون اخذ مجوز انتخاب واحد نمایند دروس آنها حذف بدون بازپرداخت خواهد شد و عواقب این امر به عهده دانشجو می باشد. لذا در اسرع وقت به کارشناس رشته و امور مشمولین واحد مراجعه و نیز به پیام های موجود در فایل خود توجه فرمایند. 

3ـ رعایت پیش‌نیاز و هم‌نیاز در انتخاب واحد به عهده دانشجو می باشد و طبق آیین‌نامه آموزشی در صورت عدم رعایت پیش‌نیاز و هم ‌نیاز و یا کنترل سقف واحدها، آموزش واحد تا قبل از شروع امتحانات نیمسال اول 98-97 موارد اشکال را بررسی نموده و نسبت به حذف دروسی که بدون توجه به این موضوع انتخاب شده اند بدون بازپرداخت شهریه اقدام خواهد نمود(رعایت پیش‌نیاز و هم‌نیاز فقط طبق چارت درسی موجود در سایت دانشگاه می باشد).

4ـ رعایت ماده 23 آیین‌نامه آموزشی الزامی می باشد.

ماده 23 :

در صورتی که دانشجو از یک یا چند درس پیش‌نیاز نمره قبولی کسب نکند و یا برابر مقررات در  کلاس‌های درس یا دروس پیش‌نیاز شرکت نموده اما سرانجام در پایان ترم آن را حذف نموده باشد می تواند با نظر گروه آموزشی مربوطه آن درس یا دروس وابسته در یکی از نیمسال‌های بعدی انتخاب و بگذراند، ولی چنانچه نتواند در درس یا دروس پیش‌نیاز نمره قبولی کسب کند و یا در پایان ترم آن‌ها را حذف نماید نمره درس یا دروس وابسته حذف نمی گردد.

دانشجو موظف به اخذ درس و یا دروس پیش‌نیاز مردودی در اولین نیمسالی که ارائه شده می باشد و چنانچه در هر دو درس(پیش‌نیاز و وابسته) مردود شود می‌تواند این دروس را در یک نیمسال مجددا بصورت هم‌نیاز و یا رعایت پیش‌نیازی را بکند. 

5ـ دانشجویان باید مطابق چارت های درسی ارائه شده در سایت  دانشگاه حذف و اضافه نمایند در غیر اینصورت عواقب هرگونه اشکال برعهده دانشجو می باشد. 

6ـ در خصوص رعایت هم‌نیاز، دقت گردد که عدم کسب نمره قبولی با حذف درس یا دروس هم‌نیاز یک درس مجوز عدم اخذ درس یا دروس به همراه درس وابسته در ترم بعد نبوده و دانشجو حتما باید درس یا دروس هم‌نیاز را در هر ترم به همراه دروس وابسته به آن اخذ نماید. 

7ـ دانشجویان در اخذ دروس گروه معارف باید مطابق جدول مندرج عمل نموده و در یک نیمسال فقط یک درس از دروس گروه معارف را انتخاب نمایند. در غیر اینصورت درس‌های اضافی حذف خواهند شد. با توجه به مراتب یاد شده ضروری است دانشجویان از همین نیمسال  با توجه به نیمسال‌های احتمالی باقیمانده تا فارغ التحصیلی به گونه ای برنامه ریزی نمایند که در نیمسال فارغ التحصیلی تنها یک درس از گروه معارف برای آنها باقی بماند.

 

بخشنامه شماره 9800/86/42

عنوان

مبانی نظری اسلامی

تاریخ و تمدن اسلامی

انقلاب اسلامی

آشنایی با منایع اسلامی

اخلاق اسلامی

گرایش

ـ اندیشه اسلامی 1

ـ اندیشه اسلامی 2

ـ انسان در اسلام

ـ حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

ـ تاریخ تحلیلی در صدر اسلام

ـ تاریخ امامت

ـ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

ـ انقلاب اسلامی در ایران

ـ آشنایی با قانون اساسی

ـ اندیشه سیاسی امام

ـ تفسیر موضوع قرآن

ـ تفسیر موضوعی نهج البلاغه

ـ اخلاق اسلامی

( مبانی و مفاهیم)

ـ آیین زندگی

(اخلاق کاربردی یا عملی )

ـ فلسفه اخلاق

ـ عرفان عملی در اسلام

 

دانشجویان کاردانی  می بایست 2 درس (گرایش) از گروه  مبانی نظری و 2 درس (گرایش) از گروه اخلاق اسلامی(در مجموع 4 واحد) انتخاب نمایند. 

ـ تمامی گرایش ها 2 واحدی می باشند. 

ـ دانشجویان کارشناسی از عناوین تاریخ و تمدن اسلامی، انقلاب اسلامی، آشنایی با منابع اسلامی و اخلاق اسلامی هر کدام یک درس( گرایش) و از عنوان مبانی نظری اسلامی دو درس (گرایش) و در مجموع باید 12 واحد را بگذرانند. 

ـ دانشجویان کارشناسی ناپیوسته با توجه به گذراندن چهار واحد درسی در دوره کاردانی صرفاً موظفند 4 درس از عناوین(مبانی نظری اسلامی، انقلاب اسلامی، تاریخ و تمدن اسلامی، آشنایی با منابع اسلامی) را انتخاب نمایند(از هر گرایش یک درس).

ـ دانشجویان کارشناسی ناپیوسته از مجموعه مبانی نظری مجاز به انتخاب درس اندیشه اسلامی1 نمی باشند.

 ـ علاوه بر دروس فوق، دانشجویان ملزم به گذراندن دروس آشنایی با قرآن و وصایای حضرت امام خمینی(ره) می باشند.

 ـ قابل ذکر است اندیشه اسلامی1 پیش‌نیاز درس اندشه اسلامی2 می باشد.

 ـ دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته ورودی 91 به بعد، علاوه بر دروس معارف ذکر شده باید درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران به ارزش 2 واحد را بگذرانند(بخشنامه شماره 223841/36 مورخ 09/07/91).

 8ـ دانشجویانی که درس کارآموزی و پروژه در نیمسال اول   98-97 اخذ نموده اند به بخشنامه ماده43 آئین‌نامه آموزشی و شماره 467885/36 مورخ 15/12/88 توجه نمایند. (به همراه درس کارآموزی و کارورزی می توانند حداکثر  14 واحد درسی مجموعاً 16 واحد انتخاب نمایند).

 9ـ درس آشنایی با دفاع مقدس درسی است عمومی به ارزش 2 واحد به صورت اختیاری که به دانشجویان دوره‌های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته در تمام رشته‌های دانشگاهی ارائه می شود. دانشجویان می‌توانند در یک نیمسال تحصیلی این درس را به جای یکی از دروس انتخابی خود اختیار کرده و آن را با موفقیت بگذرانند. بدیهی است که نمره آن در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین ترم و میانگین کل لحاظ می گردد. آن دسته از دانشجویان که در برنامه درسی رشته آنها جدول دروس اختیاری وجود ندارد و یا دارد ولی جایگزینی این درس به جای یکی از دروس اختیاری امکان پذیر نیست می‌توانند این درس را خارج از سقف واحد در همان شرایط بالا انتخاب نمایند(بخشنامه شماره 53324/36 مورخ 25/02/90).

10ـ دانشجویانی که در نیمسال اول  98-97 فارغ التحصیل می‌شوند( دانشجویان ترم آخر) و یا معدل نیمسال دوم 97-96 آنها بالای 17 می باشد و می‌خواهند بیش از 20 واحد اخذ نمایند در خواست خود را به کارشناس رشته تحویل دهند تا در انتخاب واحد بتوانند بیش از 20 واحد انتخاب نمایند. در صورت عدم مراجعه دانشجو به آموزش عواقب امر به عهده دانشجو می باشد.

11ـ سقف واحد: دانشجو نمی‌تواند از 12 واحد کمتر(برای تمام وقت) و از 10 واحد کمتر (برای پاره وقت) و از 20 واحد بیشتر انتخاب کند. در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد درسی باقی مانده داشته باشد حتی اگر نیمسال قبل مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشی واحد می‌تواند تمام واحدهای درسی باقی مانده را حتی در صورتی که در بین آنها دروس پیش‌نیاز وجود داشته باشد در یک نیمسال انتخاب و بگذراند.

12ـ دانشجویان محترم حتماً در مهلت مقرر برای حذف و اضافه با مراجعه به سامانه اطلاع رسانی آموزش و چک کردن فایل خود از دروس حذف یا ادغام شده اطلاع یافته و ترمیم لازم را بنمایند. به انتخاب واحد اولیه اکتفا نکرده و حتماً در حذف و اضافه فایل درسی خود را بررسی و به پیام‌های موجود در فایل شخصی خود توجه نمایید.

13- گذراندن درس دانش خانواده وجمعیت ازنیمسال اول 93-92 برای کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی ناپیوسته وکاردانی پیوسته وکارشناسی وکارشناسی ناپیوسته الزامی می باشد.

 

قابل ذکراست دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته که درس تنظیم خانواده رادردوره کاردانی گذراندن نیزملزم به گذراندن درس دانش خانواده وجمعیت می باشند.

دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی های فبل ازسال 92جهت بررسی پرونده وگذراندن درس مذکور به کارشناس رشته مراجعه نمایند .

 

 

 بازگشت                   
 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0