عنوان : بخشنامه فارغ التحصیلان
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ 
ساعت : ۹:۲۲:۲۶

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

بخشنامه فارغ التحصیلان

با عنایت به مفاد بخشنامه 22792/30 مورخه 25/4/96 (تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-96) مراتب زیر را به اگاهی می رساند:

  1. تاریخ فراغت از تحصیل دانشجویان دوره های کاردانی (پیوسته و ناپیوسته ) و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته ) که بر اساس مقررات آموزشی در نیمسال های اول و دوم سال تحصیلی 97-96 یا دوره تابستان انتخاب واحد نموده و کلیه دورس دوره تحصیلی مربوط را با نظر گروه آموزشی به اتمام رسانده اند و فارغ التحصیل شده یا خواهند شد به شرح ذیل می باشد:

دوره / نیمسال

تاریخ فارغ التحصیلی

نیمسال اول

  1.  

نیمسال دوم

  1.  

دوره تابستان

  1.  
 

 

  1. دانشجویانی که آخرین درس یا دروس دوره را به صورت معرفی به استاد گذرانده و فارغ التحصیل شده یا می شوند زمان اعلام نمره درس یا دروس ( آخرین نمره درس یا دروس ) تاریخ فراغت از تحصیل آنان است. برابر مفاد بخشنامه شماره 37279/30 مورخ 22/2/93 زمان اعلام نمره دروس ،نباید بیش از 5 روز از برگزاری امتحانات باشد. همچنین برابر تبصره ماده 69 آیین نامه آموزشی مقاطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته ) و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته ) دانشجویانی که اعلام نمره دروس عملی (مانند پروژه پایانی و کاآموزی ) موخر بر اعلام نمره دروس انتخابی نیمسال آخر تحصیلی باشد تاریخ اعلام نمره دروس عملی اشاره شده ،تاریخ فراغت از تحصیلی آنان خواهد بود .
  2. تاریخ فراغت از تحصیل دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی ، تاریخ دفاع از پایان نامه / رساله می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازگشت                   
 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0