عنوان : اطلاعیه مهم درخصوص آخرین مهلت انتخاب واحدو حذف و اضافه نیمسال اول 98-97
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ 
ساعت : ۱۳:۱۶:۲۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اطلاعیه مهم درخصوص آخرین مهلت انتخاب واحدو حذف و اضافه نیمسال اول 98-97

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساندآخرین مهلت انتخاب واحد وحذف واضافه طبق تقویم آموزشی (جدول زمانبندی )ذیل می باشدکلیه دانشجویان فاقد انتخاب واحد  ،حذف واضافه ،دانشجویان تحصیلات تکمیلی که قصداخذپایان نامه یارساله ویاتمدید آن رادارند و آزمون جامع و..........، درهمین بازه زمانی انتخاب واحد نمایند. این مهلت قابل تمدید نمی باشد.                                                                     

جدول زمانبندی حذف واضافه نیمسال اول 98-97(تقویم آموزشی )

مقطع

گروه

ساعت

تاریخ

روز

همه مقاطع وورودی های تحصیلی

کلیه رشته هاودانشجویان مهمان

9الی 20

97/07/07

شنبه

همه مقاطع وورودی های تحصیلی

کلیه رشته هاودانشجویان مهمان

9الی 20

97/07/08

یکشنبه

همه مقاطع وورودی های تحصیلی

کلیه رشته هاودانشجویان مهمان

9الی 20

97/07/09

دوشنبه

همه مقاطع وورودی های تحصیلی

کلیه رشته هاودانشجویان مهمان

9الی 20

97/07/11

چهارشنبه

 

شروع کلاسها 97/06/24بازگشت                   
 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0