چهارشنبه, 25 مهر 1397
عنوان : ثبت نام شروع شد: مدارك مورد نیاز برای ثبت نام در هر مقطع به شرح ذیل می باشد:
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ 
ساعت : ۱۰:۲۵:۶

امتیاز :  ۱/۰۰ |  مجموع :  ۱

مدارک مورد نياز براي ثبت نام در هر مقطع به شرح ذیل می باشد:

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام پذيرفته شدگان كارشناسي ناپيوسته سال97 واحد ماهشهر

1ـ شش قطعه عكس 4*3 (مشمولين 12 قطعه)

2ـ اصل كارت ملي و2 سري تصوير آن

3ـ اصل شناسنامه و2 سري تصوير از تمام صفحات

4ـ كارت پايان خدمت و2 سري تصويرآن

5ـ مدرك موقت يا اصل دانشنامه كارداني و 2سري كپي ، ريز نمرات و2 سري كپي درصورت ارائه مدرك موقت همراه داشتن سفته الزامي مي باشد

6ـ برگه وضعيت نظام وظيفه آقايان

7ـ يك عددپوشه ساده

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام پذيرفته شدگان كارداني ناپيوسته و كارشناسي پيوسته سال 97 واحد ماهشهر

1ـ شش قطعه عكس 4*3 (مشمولين 12 قطعه)

2ـ اصل كارت ملي و2 سري تصوير آن

3ـ اصل شناسنامه و2 سري تصوير از تمام صفحات

4ـ كارت پايان خدمت و2 سري تصويرآن

5ـ اصل مدرك پيش دانشگاهي يا اصل مدرك پايان تحصيلات متوسطه(4 ساله) نظام قديم

6ـ برگه وضعيت نظام وظيفه آقايان

7ـ يك عددپوشه ساده

 

 مدارك مورد نياز جهت ثبت نام پذيرفته شدگان كارداني پيوسته سال 97 واحد ماهشهر

1ـ شش قطعه عكس 4*3 (مشمولين 12 قطعه)

2ـ اصل كارت ملي و2 سري تصوير آن

3ـ اصل شناسنامه و2 سري تصوير از تمام صفحات

4ـ كارت پايان خدمت و2 سري تصويرآن

5ـ اصل مدرك ديپلم نظام جديد متوسطه در يكي از شاخه هاي فني وحرفه اي ويا كار ودانش يا نظري ، اصل مدرك پايان تحصيلات نظام قديم متوسطه هنرستان يا اصل ديپلم نظام جديد متوسطه دريكي از شاخه هاي فني وحرفه اي يا كارودانش يا نظري با امضاء متصدي اموردفتري و مهر وامضا مدير آموزش و 2 سري كپي ريز نمرات و داشتن سفته الزامي است

6ـ برگه وضعيت نظام وظيفه آقايان

7ـ يك عددپوشه ساده

 

 مدارك مورد نياز جهت ثبت نام پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 97 واحد ماهشهر

1ـ شش قطعه عكس 4*3 (مشمولين 12 قطعه)

2ـ اصل كارت ملي و2 سري تصوير آن

3ـ اصل شناسنامه و2 سري تصوير از تمام صفحات

4ـ كارت پايان خدمت و2 سري تصويرآن

5ـ مدرك موقت يا اصل دانشنامه كارشناسي و 2سري كپي ، ريز نمرات و2 سري كپي(درصورت ارائه مدرك موقت همراه داشتن سفته الزامي مي باشد)

6ـ برگه وضعيت نظام وظيفه آقايان

7ـ يك عددپوشه ساده

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام پذيرفته شدگان دكتري تخصصي سال 97 واحد ماهشهر

1ـ شش قطعه عكس 4*3 (مشمولين 12 قطعه)

2ـ اصل كارت ملي و2 سري تصوير آن

3ـ اصل شناسنامه و2 سري تصوير از تمام صفحات

4ـ كارت پايان خدمت و2 سري تصويرآن

5ـ مدرك موقت يا اصل دانشنامه كارشناسي ارشدو 2سري كپي ، ريز نمرات  و2 سري كپي(درصورت ارائه مدرك موقت همراه داشتن سفته الزامي مي باشد)

6ـ برگه وضعيت نظام وظيفه آقايان

7ـ يك عددپوشه ساده

          

 

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهربازگشت                   
 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0