عنوان : جدول رشته‌های بیست و چهارمین دوره مسابقات قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی ـ بخش اعضای هیات علمی
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ 
ساعت : ۱۵:۵۴:۲۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

جدول رشته ها وهداياي مسابقات قرآن وعترت اعضاي هيات علمي (بخش كتبي)

عنوان رشته

نفرات برترواحد(برحسب هزارتومان )

نفرات برتركشور (برحسب هزارتومان )

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

ترجمه و تفسیر قرآن کریم

400

350

300

800

700

600

مفاهیم نهج البلاغه

400

350

300

800

700

600

 

جدول رشته هاوهداياي مسابقات قرآن وعترت اعضاي هيات علمي (بخش شفاهي)

عنوان رشته

نفرات برترواحد

(برحسب هزارتومان )

نفرات برتراستان

(برحسب هزارتومان )

نفرات برتركشوري

(برحسب هزارتومان )

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

حفظ قرآن كريم (۵جزء)

300

250

200

400

350

300

500

450

400

حفظ قرآن كريم (15جزء)

450

400

350

550

500

450

1000

900

800

حفظ كل قرآن كريم

600

550

500

700

650

600

1500

1200

1000

قرائت قرآن كريم (تحقيق)

400

350

300

500

450

400

800

700

600

قرائت قرآن كريم (ترتيل)

300

250

200

400

350

300

500

450

400

 

جدول رشته ها وهداياي منتخبان نهايي ومقدماتي جشنواره هنروادبيات ديني وپژوهشي قرآن وعترت اعضاي هيات علمي

عنوان رشته

منتخبان نهائي(كارت هديه- به هزارتومان )

منتخبان مقدماتي (كارت هديه- به هزارتومان )

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

نمايشنامه

600

500

400

250

200

150

150

150

تحقيقات

1000

900

800

400

300

200

200

200

                 
                 
                 

شعر

500

400

300

250

200

150

150

150

خط(ثلث)

800

700

600

300

200

150

150

150

خطنستعليق

800

700

600

300

200

150

150

150

طراحي پوستر

700

600

500

300

200

150

150

150

نقاشي

700

600

500

300

200

150

150

150

نگارگري/تذهيب

800

700

600

300

200

150

150

150

                 

فيلم نامه نويسي

600

500

400

250

200

150

150

150

داستان نويسي

600

500

400

250

200

150

150

150

 

 


امتيازات :
*به كليه اساتيدي كه در اين مسابقه شركت كنند بر حسب شركت و امتياز كسب شده ، امتياز فرهنگي تعلق مي گيرد.

اهدا لوح سپاس به نفرات برگزيده
 
زمان برگزاري مسابقه كتبي :12/9/97دو شنبه ساعت 10 صبح- کلاس 108

زمان برگزاري مسابقه شفاهي :متعاقبا اعلام می شود.

 

* كتابهاي بخش كتبي بسيار كم حجم و غني هستند و هزينه اي از شما دريافت نمي گردد و مسابقات كتبي به صورت چهار گزينه اي خواهند بود.

* دقت فرماييد شما در هر بخش( كتبي- شفاهي ) فقط مجاز به انتخاب يك رشته مي باشيد. همچنين عزيزاني كه هم كارمند هستند و هم استاد فقط در يك رده (كارمندان يا اساتيد ) مي توانند ثبت نام كنند.
 

 

 بازگشت                   
 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0