عنوان : برگزاری دوره آموزشی سفیران سلامت ویژه دانشجویان
تاريخ :
 ۷۷۶/۰۵/۳۱ 
ساعت : ۱۵:۵۷:۴۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برگزاری دوره آموزشی سفیران سلامت

دوشنبه 28 آبان 97  ساعت 12:30 لغایت 14

چهارشنبه 30 آبان 97 ساعت 12:30 لغایت 14

مکان: ساختمان کتابخانه طبقه همکف

در ضمن در پایان این دوره به دانشجویان موفق از سوی اداره بهداشت مدرک اعطا خواهد شد

 

حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی واحدبازگشت                   
 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0