پنج‌شنبه, 27 تير 1398
  • ساعت : ۱۰:۴۸:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ 
جدول زمانبندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال دوم 98-97 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

جدول زمانبندي حذف و اضافه  نيمسال  دوم 98-97

به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند جدول زمانبندي انتخاب واحد و حذف و اضافه به شرح ذيل مي باشد . اين مهلت قابل تمديد نخواهد بود.

روز

تاريخ

ساعت

گروه

مقطع

یکشنبه

97/11/28

9 الي 18

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

دوشنبه

97/11/29

9 الي 18

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

         

چهارشنبه

97/12/01

9 الي 18

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

پنجشنبه

97/12/02

9 الي 18

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

 

 

 

جدول زمانبندي انتخاب واحد نيمسال دوم98-97

 

روز

تاريخ

ساعت

گروه

مقطع

یکشنبه

97/11/07

9 الي 18

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

دو شنبه

97/11/08

9 الي 18

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

سه شنبه

97/11/09

9 الي 18

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

چهار شنبه

 

97/11/10

9 الی 18

كليه رشته ها و دانشجويان ميهمان

همه مقاطع و ورودي هاي تحصيلي

 

شروع نيمسال: 13/11/97                  پايان نيمسال : 2َ3/03/98

 

امتیاز :  ۲.۶۷ |  مجموع :  ۳

برچسب ها