سه‌شنبه, 26 شهريور 1398
  • ساعت : ۱۱:۲:۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ 
تقویم جدید پایان كلاس ها و امتحانات نیمسال دوم 98-97 و دوره تابستان 98-97

تقویم جدید  پایان کلاس ها و امتحانات نیمسال دوم 98-97 و دوره تابستان 98-97

تاریخ پایان کلاس ها در نیمسال دوم 98-97:   98/03/30

شروع امتحانات نیمسال دوم 98-97:   98/04/01 لغایت 98/04/15

ثبت نام وانتخاب واحد دوره تابستان 98-97:   98/04/17 لغایت 98/04/20

شروع و پایان کلاس های  دوره تابستان 98-97:   98/04/22 لغایت 98/05/31

برگزاری امتحانات دوره تابستان 98-97:   98/06/02 لغایت 98/06/07

امتیاز :  ۳.۶۷ |  مجموع :  ۳

برچسب ها