دوشنبه, 31 شهريور 1399
  • ساعت : ۱۶:۴۶:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ 
آغاز ثبت نام 25 دوره مسابقات قرآن و عترت در بخش اساتید

جدول رشته ها وهداياي مسابقات قرآن وعترت اعضاي هيئت علمي (بخش كتبي)

عنوان رشته

نفرات برترواحد(برحسب هزارتومان )

نفرات برتركشور (برحسب هزارتومان )

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

ترجمه و تفسیر قرآن کریم(سوره زمر)

300

250

200

700

600

500

سیره معصومین ع

300

250

200

700

600

500

جدول رشته هاوهداياي مسابقات قرآن وعترت اعضاي هيئت علمي (بخش شفاهي)

عنوان رشته

نفرات برترواحد

(برحسب هزارتومان )

نفرات برتراستان

(برحسب هزارتومان )

نفرات برتركشوري

(برحسب هزارتومان )

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

حفظ قرآن كريم (۵جزء)

300

250

200

400

350

300

500

450

400

حفظ قرآن كريم (15جزء)

400

350

300

500

450

400

900

800

700

حفظ كل قرآن كريم

550

500

450

650

600

550

1200

1000

800

قرائت قرآن كريم (تحقيق)

350

300

250

450

400

350

750

700

600

قرائت قرآن كريم (ترتيل)

250

200

150

350

300

250

500

450

400

جدول رشته ها وهداياي منتخبان نهايي ومقدماتي جشنواره هنروادبيات ديني وپژوهشي قرآن وعترت اعضاي هيئت علمي

 

عنوان رشته

منتخبان نهایی(به هزارتومان )

منتخبان مقدماتي (به هزارتومان )

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

نرم افزارpcو موبایلی و اپلیکیشن

900

800

700

400

300

200

تحقيقات

700

600

500

300

250

200

پايان نامه

900

800

700

400

300

200

نمايشنامه نویسی

700

600

500

300

250

200

داستان نويسي

600

500

400

250

200

150

شعر

500

400

300

250

200

150

عكس

۵۰۰

۴۰۰

۳۰۰

250

200

150

نقاشي

500

400

300

250

200

150

طراحي پوستر

700

600

500

300

250

200

سياه قلم

700

600

500

300

200

150

نگارگري (تذهيب)

700

600

500

300

250

200

نقاشي خط

500

400

300

250

200

150

نستعليق

700

600

500

300

250

200

نسخ

700

600

500

300

250

200

ثلث

700

600

500

300

250

200

مشبك

700

600

500

300

250

200

فيلم كوتاه

800

700

600

400

300

200

پويانمايي

800

700

600

400

300

250

فيلم نامه

600

500

400

250

200

150

نماهنگ

600

500

400

300

200

150

معرق و منبت

700

600

500

300

250

200

تلخیص کتاب

700

600

500

-

-

-

 

امتيازات :
*به تمامی اساتيدي كه در اين مسابقه شركت كنند بر حسب شركت و امتياز كسب شده ، امتياز فرهنگي تعلق مي گيرد.
 زمان برگزاري مسابقه كتبي :  19 آذر 1398 ـ سه شنبه  ساعت 10 صبح- کلاس 108

* كتابهاي بخش كتبي بسيار كم حجم و غني هستند و هزينه اي از شما دريافت نمي گردد و مسابقات كتبي به صورت چهار گزينه اي خواهند بود.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها