دوشنبه, 31 شهريور 1399
  • ساعت : ۱۶:۱۷:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ 
برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰

برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰

هر گونه تغییر در برنامه زمانبندی از طریق وبسایت دانشگاه اطلاع رسانی می شود.
ممکن‌ است پرداخت شهریه تا زمان آغاز انتخاب واحد فعال نباشد.
امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۶

برچسب ها