• ساعت : ۱۴:۴۴:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 
نكات مهم درخصوص انتخاب واحد نیمسال اول 99

نكات مهم درخصوص انتخاب واحد نيمسال اول  99

 

-قابل توجه دانشجويان معلول و ناتوان جسمي :دانشجويان معلول و ناتوان جسمي كه به هر دليل قادر  به گذراندن درس  تربيت بدني و ورزش 1 به صورت عادي همانند ديگر دانشجويان نيستند تحت نظر استاد درس به روش ويژه و عمليات خاص متناسب با توان جسمي خود اين درس را مي گذرانند و معافيت از اين درس ممنوع است . اين درس بصورت تربيت بدني ويژه و ورزش 1 ويژه براي اين دانشجويان ارائه شده است لطفا در زمان اخذ درس دقت نمايند .

1ـ پس از اتمام مهلت انتخاب واحد و حذف و اضافه کلیه دانشجویان موظفند جهت مشخص شدن دروسی که حذف یا ادغام می‌گردند با مراجعه به سایت دانشگاه، تایید نهایی ثبت نام(پرینت انتخاب واحد) خود را دریافت نمایند. همچنین به پیام‌های موجود در فایل شخصی خود توجه فرمایند.

2ـ دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می نمایند و سنوات آنها به پایان رسیده است، در صورت عدم اخذ مجوز نظام وظیفه، مجاز به ثبت‌نام در نیمسال اول 99  نمی‌باشند. در صورت  اخذ مجوز از امور مشمولین و نظام وظیفه، مجوز ثبت‌نام صادر خواهد شد. در صورتی که بدون اخذ مجوز انتخاب واحد نمایند دروس آنها حذف بدون بازپرداخت خواهد شد و عواقب این امر به عهده دانشجو می باشد. لذا در اسرع وقت به کارشناس رشته و امور مشمولین واحد مراجعه و نیز به پیام های موجود در فایل خود توجه فرمایند. 

3ـ رعایت پیش‌نیاز و هم‌نیاز در انتخاب واحد به عهده دانشجو می باشد و طبق آیین‌نامه آموزشی در صورت عدم رعایت پیش‌نیاز و هم‌نیاز و یا کنترل سقف واحدها، آموزش واحد تا قبل از شروع امتحانات نیمسال اول 99 موارد اشکال را بررسی نموده و نسبت به حذف دروسی که بدون توجه به این موضوع انتخاب شده اند بدون بازپرداخت شهریه اقدام خواهد نمود(رعایت پیش‌نیاز و هم‌نیاز فقط طبق چارت درسی موجود در سایت دانشگاه می باشد).

4ـ رعایت ماده 23 آیین‌نامه آموزشی الزامی می باشد.

ماده 23 :

در صورتی که دانشجو از یک یا چند درس پیش‌نیاز نمره قبولی کسب نکند و یا برابر مقررات در  کلاس‌های درس یا دروس پیش‌نیاز شرکت نموده اما سرانجام در پایان ترم آن را حذف نموده باشد می تواند با نظر گروه آموزشی مربوطه آن درس یا دروس وابسته در یکی از نیمسال‌های بعدی انتخاب و بگذراند، ولی چنانچه نتواند در درس یا دروس پیش‌نیاز نمره قبولی کسب کند و یا در پایان ترم آن‌ها را حذف نماید نمره درس یا دروس وابسته حذف نمی گردد.

دانشجو موظف به اخذ درس و یا دروس پیش‌نیاز مردودی در اولین نیمسالی که ارائه شده می باشد و چنانچه در هر دو درس(پیش‌نیاز و وابسته) مردود شود می‌تواند این دروس را در یک نیمسال مجددا بصورت هم‌نیاز و یا رعایت پیش‌نیازی را بکند. 

5ـ دانشجویان باید مطابق چارت های درسی ارائه شده در سایت  دانشگاه حذف و اضافه نمایند در غیر اینصورت عواقب هرگونه اشکال برعهده دانشجو می باشد. 

6ـ در خصوص رعایت هم‌نیاز، دقت گردد که عدم کسب نمره قبولی با حذف درس یا دروس هم‌نیاز یک درس مجوز عدم اخذ درس یا دروس به همراه درس وابسته در ترم بعد نبوده و دانشجو حتما باید درس یا دروس هم‌نیاز را در هر ترم به همراه دروس وابسته به آن اخذ نماید. 

7ـ دانشجویان در اخذ دروس گروه معارف باید مطابق جدول مندرج عمل نموده و در یک نیمسال فقط یک درس از دروس گروه معارف را انتخاب نمایند. در غیر اینصورت درس‌های اضافی حذف خواهند شد. با توجه به مراتب یاد شده ضروری است دانشجویان از همین نیمسال  با توجه به نیمسال‌های احتمالی باقیمانده تا فارغ التحصیلی به گونه ای برنامه ریزی نمایند که در نیمسال فارغ التحصیلی تنها یک درس از گروه معارف برای آنها باقی بماند.

بخشنامه شماره 9800/86/42

عنوان

مبانی نظری اسلامی

تاریخ و تمدن اسلامی

انقلاب اسلامی

آشنایی با منایع اسلامی

اخلاق اسلامی

گرایش

ـ اندیشه اسلامی 1

ـ اندیشه اسلامی 2

ـ انسان در اسلام

ـ حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

ـ تاریخ تحلیلی در صدر اسلام

ـ تاریخ امامت

ـ تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

ـ انقلاب اسلامی در ایران

ـ آشنایی با قانون اساسی

ـ اندیشه سیاسی امام

ـ تفسیر موضوع قرآن

ـ تفسیر موضوعی نهج البلاغه

ـ اخلاق اسلامی

( مبانی و مفاهیم)

ـ آیین زندگی

(اخلاق کاربردی یا عملی )

ـ فلسفه اخلاق

ـ عرفان عملی در اسلام

دانشجویان کاردانی 2 واحد از عناوین مبانی نظری و 2 واحد از عناوین اخلاق اسلامی(در مجموع 4 واحد) انتخاب فرمایند. 

ـ تمامی گرایش ها 2 واحدی می باشند. 

ـ دانشجویان کارشناسی از عناوین تاریخ و تمدن اسلامی، انقلاب اسلامی، آشنایی با منابع اسلامی و اخلاق اسلامی هر کدام یک گرایش و از عنوان مبانی نظری اسلامی دو گرایش و در مجموع باید 12 واحد را بگذرانند. 

ـ دانشجویان کارشناسی ناپیوسته با توجه به گذراندن چهار واحد درسی در دوره کاردانی صرفاً موظفند 4 درس از عناوین(مبانی نظری اسلامی، انقلاب اسلامی، تاریخ و تمدن اسلامی، آشنایی با منابع اسلامی) را انتخاب نمایند(از هر گرایش یک درس).

ـ دانشجویان کارشناسی ناپیوسته از مجموعه مبانی نظری مجاز به انتخاب درس اندیشه اسلامی1 نمی باشند.

 ـ علاوه بر دروس فوق، دانشجویان ملزم به گذراندن دروس آشنایی با قرآن و وصایای حضرت امام خمینی(ره) می باشند.

 ـ قابل ذکر است اندیشه اسلامی1 پیش‌نیاز درس اندشه اسلامی2 می باشد.

 

ـ دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته ورودی 91 به بعد، علاوه بر دروس معارف ذکر شده باید درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران به ارزش 2 واحد را بگذرانند(بخشنامه شماره 223841/36 مورخ 09/07/91).

 8ـ دانشجویانی که درس کارآموزی و پروژه در نیمسال اول  99 اخذ نموده اند به بخشنامه ماده43 آئین‌نامه آموزشی و شماره 467885/36 مورخ 15/12/88 توجه نمایند(قابل ذکر است درس کارآموزی و کارورزی را می توان به همراه 14 واحد درسی مجموعاً 16 واحد انتخاب نمایند).در صورتیکه دانشجو درموعد مقررطبق ماده 43 وضعیت کارآموزی وپروژه خود را مشخص ننماید آموزش اقدام به حذف درس نموده ودانشجو موظف به اخذ مجدد درس می باشد درصورت وجود هرگونه ابهام به کارشناس رشته مراجعه نماید وبه پیامهای موجود درپروفایل خود توجه فرمایید.

 9ـ درس آشنایی با دفاع مقدس درسی است عمومی به ارزش 2 واحد که براي دانشجویان دوره‌های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته در تمام رشته‌های دانشگاهی ارائه می شود بدیهی است که نمره آن در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین ترم و میانگین کل لحاظ می گردد. پيرو بخشنامه 53324/30 مورخ 25/2/90و بر اساس بخشنامه شماره 65538/30 مورخ 14/10/98  درس آشنايي با دفاع مقدس به عنوان يك درس الزامي از ليست دروس اختياري در همه رشته ها به ارزش 2 واحد درسي براي تمامي دانشجويان شاغل به تحصيل الزامي است . آن دسته از دانشجویان که در برنامه درسی رشته آنها جدول دروس اختیاری وجود ندارد و یا دارد ولی جایگزینی این درس به جای یکی از دروس اختیاری امکان پذیر نیست مي بايست  این درس را خارج از سقف واحد انتخاب نمایند. دانشجويان ميتوانند جهت بررسي دروس قبل از نيمسال آخر تحصيل  به كارشناس رشته مراجعه نمايند.

10ـ دانشجویانی که در نیمسال اول  99 فارغ التحصیل می‌شوند و یا معدل نیمسال دوم 99-98 آنها بالای 17 می باشد و می‌خواهند بیش از 20 واحد اخذ نمایند در خواست خود را به کارشناس رشته تحویل دهند تا در انتخاب واحد بتوانند بیش از 20 واحد انتخاب نمایند. در صورت عدم مراجعه دانشجو به آموزش عواقب امر به عهده دانشجو می باشد.(قابل ذکراست دانشجویانی می توانند ازشرایط اخذ معدل بالای17 استفاده نمایند که در نیمسال اول 99 تعداد واحد موثر درمیانگین آنها حداقل 12 واحد ودرس افتاده یا بلااثر نداشته باشند .

11ـ سقف واحد: دانشجو نمی‌تواند از 12 واحد کمتر(برای تمام وقت) و 10 واحد(برای پاره وقت) و از 20 واحد بیشتر انتخاب کند. در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد درسی باقی مانده داشته باشد حتی اگر نیمسال قبل مشروط شده باشد با نظر گروه آموزشی واحد می‌تواند تمام واحدهای درسی باقی مانده را حتی در صورتی که در بین آنها دروس پیش‌نیاز وجود داشته باشد در یک نیمسال انتخاب و بگذراند.

12- گذراندن درس دانش خانواده و جمعیت از نیمسال اول 93-92 برای کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی ناپیوسته وکاردانی پیوسته وکارشناسی ناپیوسته وکارشناسی  پیوسته الزامی می باشد .

قابل ذکر است دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته که درس جمعیت وتنظیم خانواده را دردوره کاردانی گذرانده اند نیز ملزم به گذراندن درس دانش خانواده وجمعیت می باشند .

دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی قبل از سال 92 جهت بررسی پرونده وگذراندن درس مذکور به کارشناس رشته مراجعه نمایند.

13- دانشجویانی که کلیه واحدهای دوره را گذرانیده اند درصورت تمایل برای بالا بردن میانگین کل نمرات فقط درس نظری دوره را که وضعیت  نمره آن عادی باشد می توان در نیمسال جبرانی تکرار نمایند.چنانچه دانشجو برای این منظور حداکثر دو درس نظری به میزان 4 واحد انتخاب نماید می تواند به صورت معرفی به استاد بگذراند جهت اطلاع از داشتن شرایط وسنوات  مجاز قبل از اخذ درس به کارشناس رشته مراجعه شود.

دانشجویان محترم حتماً در مهلت مقرر برای حذف و اضافه با مراجعه به سامانه اطلاع رسانی آموزش و چک کردن فایل خود از دروس حذف یا ادغام شده اطلاع یافته و ترمیم لازم را بنمایند. به انتخاب واحد اولیه اکتفا نکرده و حتماً در حذف و اضافه فایل درسی خود را بررسی و به پیام‌های موجود در فایل شخصی خود توجه نمایید.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها