• ساعت : ۹:۲۲:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ 
برنامه حضور كاركنان حوزه پژوهش و فناوری از 20 لغایت 24 شهریور ماه 1400

برنامه حضور کارکنان حوزه پژوهش و فناوری از 20 لغایت 24 شهریور ماه 1400

 

ایام هفته

آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

کتابخانه

تحصیلات تکمیلی

امور پژوهشی

شنبه

20 شهریور

ـــــ

عبدالحسین عبادی / سارا آقاجری

خانم شعبانی / احمد عساکره

مهدی جمشیدی / گودرز انصاری

یکشنبه

21 شهریور

حسنی / فردامیری

سارا آقاجری

خانم شعبانی / احمد عساکره

گودرز انصاری

دوشنبه

22 شهریور

حسنی / صفرنژاد

پروانه عبادی

ـــــ

مهدی جمشیدی / خانم اوشال

سه‌شنبه

23 شهریور

ممویی / فردامیری / حسن‌آبادی

پروانه عبادی

ـــــ

خانم اوشال

چهارشنبه

24 شهریور

ممویی / صفرنژاد / حسن‌آبادی

عبدالحسین عبادی

ـــــ

مهدی جمشیدی

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها