پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پست الکترونیکی دانشگاه

 
 

  Mail Server دانشگاه جهت استفاده کلیه کاربران اعم از اعضای محترم هیات علمی، کارمندان گرامی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی راه اندازی گردیده و در دسترس می باشد.
جهت دسترسی به ایمیل سازمانی پس از ورود به صفحه Login همانند تصویر فوق ایمیل آدرس خود را به صورت کامل وارد نمایید.

 
 *** در صورت تغییر پسورد حتما از پسورد ترکیبی (حروف وکاراکتر و عدد) استفاده نمایید.  
   

 

 
   

V5.3.6.0