پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پیوند ها
         
  پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
http://www.leader.ir/langs/fa

-------------------------------------------------------------------
     

  سایت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
http://www.iau.ac.ir

-------------------------------------------------------------------
     
   مرکز بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی
http://www.bazresi.iau.ir

-------------------------------------------------------------------
     
   کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی
http://www.aiau.ir/Pages/default.aspx

-------------------------------------------------------------------
     

 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
http://www.isc.gov.ir/Default.aspx?lan=fa

-------------------------------------------------------------------
     
 پایگاه اطلاعاتی علمی جهاد دانشگاهی
http://sid.ir

-----------------------------------------------------------------------------------
     
   پایگاه منابع الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی
http://iaulib.ir

-------------------------------------------------------------------
     
 مرجع دانش سیویلیکا(مقالات علمی)
http://www.civilica.com

-------------------------------------------------------------------
     
   ایران ژورنال، لیست کامل ژورنالهای علمی پژوهشی و ...
http://www.srlst.com/jrnl8910.htm

-------------------------------------------------------------------
     
بانک اطلاعات نشریات کشور
http://www.magiran.com

-------------------------------------------------------------------
     
  تقویم کنفرانس ها و ...
http://www.bpdanesh.ir

-------------------------------------------------------------------
     
   وب سایت دانشگاه آزادهای استان خوزستان

-------------------------------------------------------------------

     

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0