پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

           
 پذیرش کارشناسی ارشد:
         
  • پذیرش- آزمون

در این روش پذیرش دانشجو صرفاً از طریق کنکور سراسری که سالانه توسط مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌گردد صورت می‌گیرد و پذیرفته‌شدگان نهایی از سوی مرکز آزمون دانشگاه به دانشگاه‌ها اعلام می‌شوند.

              مدارک مورد نیاز ثبت نام:
              اصل مدرک تحصیلی ( دانشنامه / گواهی موقت ) دوره کارشناسی و یا کارشناسی ارشد صادره از دانشگاه آزاد یا سایر دانشگاههای معتبر داخل و خارج ازکشور که مورد تایید وزارت علوم وتحقیقات وفناوری می باشد.
         
           
             رشته های تحصیلی:
         
 مهندسي برق - سیستم های قدرت ، مهندسی برق - افزاره های میکرو نانو الکترونیک، مهندسي نفت - بهره برداري،مهندسی نفت - مخازن هیدورکربوری ، مهندسي معماري، مهندسي مكانيك - تبديل انرژي، شيمي -شيمي پليمر، جغرافيا برنامه ريزي شهري، شيمي - آلي، شيمي - تجزيه، مهندسي صنايع پليمر،مهندسي رنگ - صنايع رنگ، مهندسي شيمي -ترموديناميك وکاتالیست،مهندسي شيمي - پديده هاي انتقال، مهندسي شيمي - فرآيندهاي جداسازي،مهندسي شيمي - بیو تکنولوژی،مهندسي شيمي- محيط زيست، مهندسي شيمي - مهندسي فرآيند،مهندسی شیمی - پلیمر ،مهندسی شیمی - فرآوری وانتقال گاز، رياضي - رياضيات مالي، مديريت صنعتي - مديريت فناوري اطلاعات كسب وكارالكترونيكي،مهندسی مکاترونیک - طراحی رباتها و سیستم های مکاترونیکی ،مهندسي صنايع - مهندسي صنايع،مهندسي سيستم هاي انرژي- سيستم هاي انرژي،مهندسی کامپیوتر نرم افزار

         
           
           
           
           
5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0